נגישות

בהתאם לחוק התכנון והבניה ותקנותיו החל מאוגוסט 2009 חייב כל היתר בניה למקום ציבורי להיבדק ולקבל אישור מורשה נגישות על עמידה בדרישות התקנות. בניין מגורים מעל 6 יחידות חי באישור נגישות החל מ- 2010

בבקשה להיתר של מבנה ציבורי חדש קיימת חובת התייעצות של מורשה נגישות מת”וס (מבנים תשתיות וסביבה) עם מורשה נגישות שירות. משרדנו מורשה לשני תחומי הנגישות

בנוסף, לפי החוק רק מורשה נגישות שהינו אדריכל או מהנדס רשאי לאשר מבנים שאינם מוגדרים כמבנים פשוטים

משרדנו רשום בפנקס המיוחד של אדריכלים מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה – מ.ר 0119 ובפנקס המיוחד של מורשה נגישות השירות מ.ר 2156

צור קשר עכשיו עם צוות המומחים שלנו

שיחת ייעוץ חינם