'אישור בטיחות אש למבני מגורים – חלק א

.עד לספטמבר 2016 כל המבנים בארץ נדרשו לאישור כב”ה להיתר בניה ולאכלוס – טופס 4

.בתחילת חודש יולי 2016 פורסם תיקון לתקנות התכנון והבניה, אשר נכנס לתוקף חודשיים לאחר מכן

.תיקון זה כלל, בין- היתר, התייחסות למתן אישור כב”ה למבני מגורים

:להלן החלק הרלוונטי

:משמעויות עיקריות מהתוספת לתקנות

כל מי שבונה בנין מגורים שאינו עולה על 4 קומות לא נדרש לפנות לכב”ה בתהליך קבלת היתר בניה וכנגזרת מכך- אינו נדרש לאישור כב”ה לטופס 4
ה’מרוויחים’ הגדולים מכך הם בעיקר בעלי הבתים הפרטיים (שרובם המוחלט אינם עולים על 4 קומות), אך גם יזמים שבונים בנייני מגורים נמוכים

משמעות 1

לא נדרש לפנות לכב”ה בעת ביצוע תוספת בניה בשטח של עד 50 מטר – בחלק הבא של המאמר יפורסמו הקלות נוספות בעניין תוספות הבניה

משמעות 2

חריגים לתקנות אלו- בתים פרטיים/ בנייני מגורים נמוכים בעלי חניות/ קומות תת- קרקעיות. אלו עדיין נדרשים בחלק ממדורי מניעת הדליקות האזוריים להגיש תכניות לכב”ה ולקבל את אישורים להיתר בניה ולאכלוס

משמעות 3

?אז מי אחראי על נושא בטיחות האש במבנים שאינם נדרשים עוד אישור של כב”ה

!תשובה – העיריות/ מועצות/ ועדות מקומיות

.מכיוון שהיתר הבניה מתקבל על- ידי העיריה היא זאת שאחראית לבדוק שתכניות הבניה מקיימות את החוקים והתקנות בדבר בטיחות האש

כיום, קצת יותר משנתיים מאז נכנסו לתוקפן התקנות החדשות, עיריות רבות החלו לבקש, כחלק מתהליך קבלת היתר בניה, תכניות חתומות על- ידי יועץ בטיחות אש. הסיבה לכך, כנראה, כדי שהעירייה לא תהיה האחראית הבלעדית על נושא זה למבנים שאינם נדרשים עוד היתר של כב”ה

?כיצד על היזמים להתנהל בתחום זה

.תמיד עדיף שיהיה יועץ בטיחות אש שילווה את תהליך התכנון והבניה

חשוב לבדוק עם היועץ האם המבנה נדרש לאישור כב”ה או שתכניות בטיחות האש מוגשות רק לעירייה (אם בכלל). יש לכך משמעויות כלכליות הנגזרות מעלויות של אגרות על בדיקת תכניות, ביקורת ‘גמר בניה’ על- ידי כב”ה וכמובן זמן יקר של התנהלות מול כב”ה

שתף אותנו ברשת

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *